Zpět na hlavní stránku

Vzdělání

Vysokoškolské: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 1999 – 2004, titul Mgr.
Odborné zaměření: 2009 - Specializační studium pro školní metodiky prevence při Centru PP Semiramis o.s., 2022 – Supervizor ve školství

Doplňkové vzdělání

Agrese a agresivita u dětí a mládeže
Sociálně patologické jevy mladistvých
Primární prevence proti šikanování
Efektivní komunikace/Strategie jednání s rodiči
Specifické poruchy učení
Rodinná situace žáka a její vliv na školní práci
Etická výchova
Mají učitelé šanci ovlivnit charakter žáků?
Respektovat a být respektován/ Empatické reakce

Aktivity spojené s pracovní zkušeností

Odborný příspěvek na konferenci primární prevence rizikového chování (Praha, Hradec Králové)
Publikační činnost časopis Prevence

OSTATNÍ ZNALOSTI

Organizátor školních projektů
Pořadatel mimoškolních pobytů pro děti
15 let meditačních zkušeností
Realizátor přechodových rituálů
Propagace školy a moderních výukových metod
Relaxační a meditační techniky Mindfulness


Zpět na hlavní stránku